MSCDN Wydział w Płocku - MSCDN Wydział w Płocku
Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Szkoły SAS

Szkoły, które przystąpiły do programu:

Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Orszymowie

 

Realizacja projektu przez szkołę obejmuje następujące działania:
- udział dyrektora szkoły i minimum 2 nauczycieli w 24 – godzinnym szkoleniu „Międzynarodowe Standardy Jakości dla szkół SAS”;
- przeprowadzenie samooceny szkoły z użyciem międzynarodowych standardów SAS i przy wsparciu facylitatora;
- opracowanie planu działań zmierzających do realizacji wymagań zawartych
w międzynarodowych standardach SAS;
- realizację działań zgodnie z przyjętym planem;
- wymianę doświadczeń z innymi szkołami SAS (w kraju i zagranicą) z wykorzystaniem platformy Moodle i innych narzędzi internetowych, jak też udział w spotkaniach stacjonarnych;
- przeprowadzenie drugiej samooceny szkoły z użyciem międzynarodowych standardów SAS, ocena realizacji działań postępów, jakie zrobiła szkoła w zakresie realizacji wymagań SAS;
- udział w ewaluacji i monitoringu programu.

 

W trakcie rocznej realizacji planów działań szkoły SAS otrzymują potrzebne wsparcie.


 


Placówka Samorządu Województwa Mazowieckiego